Verksamhetsområden

Fetstilade prioriterade, kärnverksamhet.

 • Sport Senior Elit (Herrlag och Damlag)
 • Sport Bredd (Herrlag, Damlag och motion)
 • Sport Ungdom
 • Arrangemang
 • Marknad
 • Café / Försäljning

Långsiktiga målsättningar:

 • Leva upp till vårt kärnvärde – KUL och vår värdegrund. Kontrolleras via utvärderingar.
 • Ekonomi i balans med ett eget kapital som motsvarar 20% av omsättningen.
 • Ekonomi med ett visst plusresultat varje år.
 • Erbjuda utveckling av alla spelare som vill spela innebandy. Kontroll, ej tackat nej till någon.
 • Ha en tydlig nivåskillnad mellan svart och brun nivå – dvs kunna erbjuda ”elitnivå” för juniorer men samtidigt ta hand om dem som vill lira för att det är kul.
 • Ha ett dam- och herrlag som spelar på näst högsta nivå i Sverige
 • Ha ett omfattande samarbetsprogram med våra sponsorer/samarbetspartners. Kontroll, sponsorerna nöjda.
 • Vara en av Sveriges ”snyggaste” föreningar – Grafisk profil
 • Skapa en ”A-lags sponsorgrupp/guldklubb” som köper in stjärnor utifrån.

Följande Policys och planer hjälper oss att styra:

Om någon önskar driva en ny fråga så startas den i projektmodell, för att inte belasta ordinarie löpande verksamhet, enligt nedan modell:

 • Projektnamn:
 • Målsättning, önskat utfall:
 • Projektägare/Beställare (Vem?):
 • Styrgrupp (Vilka?):
 • Arbetsgrupp – Referensgrupp (Vilka?):
 • Projektledare (Vem?):
 • Projektgrupp (Vilka?):
 • Ev underleverantör som assisterar i projektet:
 • Startdatum:
 • Önskat Slutdatum:
 • Ekonomi (tillgängliga medel för att nå målet):