Våra Kärnvärden

KUL! 

Kvalitet

 • allting vi gör, ska vi göra med kvalitet.

Utveckling

 • Vi har en ständig strävan efter utveckling och nytänkande på alla plan.

Långsiktighet

 • då vi vill skapa ett livslångt intresse för vår sport och förening, är det viktigt för oss att vi tänker långsiktigt i allt vi gör.

Då våra ledare formulerade tankar kring värdegrunden kom de fram till:

Kvalité: 

 • Vi har en strategi/Röd tråd för att få träningarna att ”hänga ihop”
 • Vi planerar träningar utifrån svensk innebandys utvecklingsmodell
 • Vi håller hög intensitet och är effektiva. Vi planerar tom hur vi byter övning så det går fort – vi minskar spilltiden.
 • Vi deltar på ledarmöten, för att lyssna på andra och delge egna idéer.
 • Vi är engagerade i individen
 • Vi är kunniga ledare som är på plats
 • Vi kör lite stabilitetsträning på varje träning
 • Vi har alltid minst ett individuellt samtal per säsong
 • Vi anpassar träningen för olika individer efter behov
 • Vi stegrar övningarnas svårighetsgrad vart efter individen eller gruppen blir duktigare.

Utveckling: 

 • Vi kan nu tydligare se styrkor och svagheter i mitt och andras ledarskap, hjälper andra ledare att utvecklas.
 • Vi låter barnen påverka vad de vill utveckla
 • Vi strävar efter att gå minst en tränarutbildning vart annat år.
 • Vi har gemensamma träningar med annat lag, ser andras träningar och har bra diskussioner efteråt. Diskuterar hur barn beter sig och varför, försöker förstå – förändra mitt sätt att vara.
 • Vi har läst på om träning, barn och ungdomar. Vi hänger med.
 • Mer insikt i föreningen vilket ger mig förståelse för min roll som ledare
 • Vi utvärderar det vi gör och gör nödvändiga förändringar utifrån detta.

Långsiktighet: 

 • Vi vill få spelarna att vilja fortsätta spela innebandy – länge!
 • Vi lär spelarna sätta upp mål
 • Vi försöker jobba ihop med andra lag, för vi vet att i slutändan kommer spelarna att spela ihop ändå. Vi kommunicerar mycket med andra lag. Vi arbetar aktivt för att spelarna ska känna sig trygga i olika/nya miljöer.
 • Vi bygger alla delar, inte bara innebandyteknik – vi glömmer inte bort atleten och människan. Vi skapar aktiva idrottare som gillar att röra på sig resten av livet.
 • Vi värnar den sociala aspekten av lagidrotten.
 • Vi stressar inte fram segrar på bekostnad av individen
 • Vi jobbar med föräldrarna för att få dem att inse att Solfjäderstaden vill vara ett föredöme och få dem att vilja vara en del av detta.
 • Vi har långsiktiga mål:
  • Vi skall ha lika många spelare kvar vid 16-års ålder som vi hade då spelarna var 10 år.
  • Vi mäter inte lagens kvalité i form av resultat förrän i 16 års åldern.