Träningsinriktning

På röd nivå, även kallad Träna för att träna,
På röd nivå ska utövarna introduceras till förberedande fysisk träning, där byggandet av atleten och innebandyspecifika färdigheter är i fokus. Det är ditt ansvar som ledare att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där filosofin så många som möjligt så länge som möjligt går före strävan att vinna. Fokus ligger på förberedande träning mot svart nivå och att skapa förståelse för lagets betydelse.

De flesta ungdomar genomgår under denna period sin största kroppsliga förändring i livet. Som ledare är det något du behöver känna till och ha förståelse för. Några utvecklas och mognar fort både fysiskt och mentalt, medan det tar längre tid för andra. Det är lätt att fästa blicken på de som blir duktiga snabbt vilket oftast beror på tidig fysisk mognad. Därför är det viktigt att individanpassa träningen och skapa utmaningar för utövarna, oavsett hur långt i mognadsprocessen de har kommit.

Den snabba tillväxten i kroppen gör att motorik och koordination kan bli lidande. Förändrade hävstänger och delvis ”ny kropp” gör att koordinativ träning åter bör spela en viss roll. Dock skall träningsupplägget i huvudsak anpassas efter individens generella utvecklingskurva.

  • Ledord: ”Vi tillsammans med bollen”