Träningsinriktning

Grön nivå, även kallad Rörelseglädje,
På grön ska utövarna introduceras för grundläggande idrottsfärdigheter genom innebandyspel, där glädje och rörelse är i fokus. Det är ditt ansvar som ledare att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där glädjen i idrottandet kommer före strävan att vinna. Fokus ligger på att utveckla grundläggande motoriska färdigheter och en god självkänsla. Barnen i denna utvecklingsfas är ofta nyfikna och har ett stort rörelsebehov. De har ofta svårt att sitta still och koncentrera sig, vilket gör att du som ledare måste lära dig se och agera efter dessa signaler. Att vara ”egoistisk” (jag centrerad) hör till utvecklingsstadiet, då utövaren alltid vill stå först i kön och hellre dribbla själv än att passa. Barnen i den här åldern känner sig också trygga med rutiner och struktur, vilket innebär att de vill bli ledda. Samtidigt blomstrar deras fantasi, där du som ledare ska uppmuntra till kreativitet genom att låta barnen leka och experimentera.

Under den här perioden kommer du se en stor kvalitativ förbättring i rörelsemönstret, framför allt på grund av att barnen inte växer speciellt mycket och att nervsystemet utvecklas snabbt. Dock är större muskelgrupper mer utvecklade än mindre, vilket innebär att utövarna är duktiga på rörelser som involverar stora muskelgrupper. Detta gör det lätt att förbättra grovmotorik och till viss del även koordinationsförmågan.

Barnidrott skall vara allsidig

Samhällsutvecklingen i stort bidrar inte till att stimulera barns fysiska aktivitetsnivå, snarare tvärtom. Barnen passiviseras genom ökad förekomst av tv-spel, datorer och tv-tittande. Kroppslig inaktivitet utgör inte bara en hälsorisk utan begränsar också utvecklingen av fysiska egenskaper som kroppskontroll, koordination, kondition, snabbhet och styrka som är viktiga egenskaper för en innebandyspelare.

En annan samhällstendens är att barn och ungdomars fritid allt mer spenderas i organiserade former. Detta har en begränsande påverkan på barnens fria lek och initiativförmåga. Barnens fritid blir således allt mer vux- enstyrd. För att kompensera den minskade fritiden bör innebandyträningarna utformas med inriktning på att erbjuda varje barn en varierad rörelseerfarenhet. Vetska- pen om att må nga barn dessutom bara ägnar sig åt en eller möjligen två idrotter ökar vårt ansvar att erbjuda ett större rörelseutbud.

  • Ledord: ”Jag och bollen”
  • Mål med träningen: Ha kul – rörelseglädje, Bygg idrottare