Sammandragsprotokoll för poolspel på grön nivå

På följande länk finns det protokoll som skall användas för sammandrag på grön nivå.