Roller och Rollbeskrivningar

På blå nivå är det dags att börja bygga hela funktionärsskaran. Alla måste förstå att barnens idrottande kräver ett visst engagemang från mig som vuxen. Alla behöver inte vara med, men många. Det är träningar som skall hållas, matcher som skall organiseras, datasystem skall ansvaras för, aktiviteter utanför innebandys skall fixas, cuper skall det resas på, kommuniceras med föreningen i olika frågor, sekretariat anordnas och kanske lite fika runt matcherna.

Vi bifogar en beskrivning över de roller vi sett växa fram under åren – som vi ålägger lagen att tillsätta. Posterna behöver inte ha just dessa namn men uppgifterna skall utföras och tas om hand om, om föreningen skall slippa straffavgifter och dåligt rykte.

Sen är det också ganska vanligt att människor bara slutar på sin funktionärspost, då barnet slutar. Ett tips är att försöka ha minst två personer på varje post, så ni kan fortsätta jobba då någon slutar. Annars blir det en lång omstartssträcka där någon annan måste ta dessa uppgifter.

Lycka till!