Roller och Rollbeskrivningar – Röd nivå

För att laget skall fungera på röd nivå krävs många vuxna intresserade funktionärer! Lämpliga roller och rollbeskrivningar finner du i bifogat dokument. I ett lag på röd nivå i Solfjäderstaden skall alla poster vara tillsatta. Om alla funktionärer skall ha en rimlig arbetsbörda bör ni således vara ca 8-10 st som delar på jobbet.