Roller och Rollbeskrivningar – Grön nivå

För att laget skall fungera på grön nivå, krävs det framförallt många ledare på banan! En ledare per var 6:e barn är vårt riktmärke. Finns det bara 2 ledare kan gruppen max innehålla ca 12 spelare. Annars skall fler engageras. Barn behöver uppmärksamhet och feedback och någon att prata med. Vårt krav på övriga roller är inte lika stort, då ex. matcher spelas mer sällan.
Laget behöver ha en huvudansvarig, ett par huvudledare och några assisterande ledare. Dessutom någon matchansvarig och någon KUL-aktivitetsansvarig – enligt bifogade rollbeskriviningar.