Roll – Ledare

Att vara ledare och funktionär i Solfjäderstaden Innebandy (SIBK) innebär att:

  • Att man tar på sig ett ansvar för andra människor och vår förening.
  • Att man till föreningen inlämnar ett utdrag ur belastningsregistret innan man tar sig an rollen. Precis som i all verksamhet som har med barn att göra inom kommunen, agerar vår förening likadant. Beställs hos polisen, inlämnas sedan till kansli.
  • Att man i olika sammanhang – både privat och i samband med idrottsutövning – tänker på att man representerar SIBK och verkar som ett föredöme för de aktiva.
  • Att man är medveten om och följer: