Policy – Fotografering

Solfjäderstaden Innebandy är med på hemsidor, sociala medier och andra medier med tex, bild och video, där fotografier eller video på medlemmar, ledare och föräldrar kan förekomma.

För fotografering så gäller både avtal och samtycke som laglig grund.

Avtal används för bilder som tas för magasinet, lagfotografering och individuell fotografering som tas vid samma tillfälle som lagfotografi. Som medlem skall man kontakta kansli@solfjadern.nu och ändra inställningar i svenskalag för din profil för att ta bort godkännande gällande fotografier eller video.

Alla som blir nya medlemmar måste svara ja/nej på om man godkänner att foton på enskild individ publiceras på hemsidan eller sociala medier.

Samtycke gäller när kort tas på t.ex. matcher eller sammandrag. Notera dock att det är personuppgiftsansvarig (SIBK) som har bevisbördan för att det verkligen finns ett samtycke kan det vara lämpligt att på något sätt dokumentera det. Det kan ske på olika sätt, till exempel en enkel notering som görs under fotografering eller blankett. Detta gäller dock inte när person tar personliga kort som inte är kopplad till SIBK.

Har man speciella skäl (till exempel skyddad identitet) till att inte förekomma på bild får man aktivt meddela fotograf om detta.