Omvärldsanalys

Motala kommun, innebandyns och idrottens historia:

Motala kommun har ca 42000 invånare varav ca 32000 i tätorten Det finns fler mindre företag, till skillnad mot förr då de stora verkstadsföretagen dominerade. De större idrotterna är av tradition Speedway, fotboll och bandy. Innebandyn har påvisat att vi växt mest de senaste 5-10 åren.

Vi är nu bland de största idrottsklubbarna i Motala.

Innebandyn föddes (blev ett förbund) 1981. Idag (2014) finns ca 130 000 spelare fördelat på ca 1000 klubbar. Det stora problemet för de flesta idrottsföreningarna är att alla ungdomar slutar för tidigt. Vi pressar barn och ungdomar för tidigt. De är trötta på idrotten vid 13 års ålder. Det blir då svårt att rekrytera spelare till A-lag.

Solfjäderstaden IBK behöver alltid fylla på med större delen egna spelare, då det är svårt att skaffa jobb eller liknande i Motala åt seniorspelare utifrån. Innebandyn i Motala föddes tidigt. 1987 slogs de två återstående föreningarna ihop till Solfjäderstaden IBK.

Samhällstrender:

 • Ökad inflyttning till Motala, vi blir fler i kommunen.
 • Jag vill träna så mycket jag själv vill och kan, inte att någon annan bestämmer över mig.
 • Alla skall med till 16-års ålder
 • Alla idrotter vill ha mer träningstider.
 • Kommunen har brist på halltider.

Framtidens IF 2014:

 • Mer samarbete mellan lagen
 • Chans till ökad rörlighet mellan lagen
 • Låt barnen påverka sin egen idrottssituation
 • Ökade krav på ledarutbildning
 • Högre kompetenskrav på styrelse.

Lokala förutsättningar 2014: (se utredning från 2012, bilaga 1)

 • Kommunen satsar på ny läktare på MAIF
 • Kommunen verkar satsa på bandyhall – aktivitetshall
 • Simhallsutredning – simhallen förnyas, byggs om eller flyttas.

Solfjäderstaden har lagt fram planer och ritningar på en utbyggnad och ombyggnad av sporthallen. Detta på mark framför nuvarande byggnad. Finansiering föreslås fungera på samma sätt som MAIF läktaren. SIBK har dock inte varit speciellt aktiva i frågan.

Slutsatser för Solfjäderstaden IBK:

 • Vi behöver satsa på en träningsmodell där vi ibland tränar tillsammans. Detta får två vinster:
  • Mindre halltider krävs
  • Spelarna lär känna varandra bättre över laggränserna. Detta borde gynna förmågan att kunna spela tillsammans med andra då man blir äldre.
 • Vi behöver ha en träningsmodell där spelarna själva kan påverka sin träningsmängd. Lagen äger en del av tiden och föreningen styr den andra delen. På detta sätt kan föreningen se till att erbjuda alla spelare mycket träning eller så kan spelarna själva välja att träna mindre. Det hänger inte bara på ledarnas möjlighet att leda laget. En annan fördel är att föreningen kan påverka träningsinnehållet, utifrån vilken typ av träning ledarna i lagen erbjuder.
 • Föreningen måste ha som det enda målet att få så många spelare kvar som möjligt till minst 16-års ålder. För detta bör alla insatser göras. Med en riktigt bra bredd långt upp kommer också ett antal spelare av dessa att vara tillräckligt bra för A-lags spel.
 • Föreningen behöver bli mer aktiv i hallfrågan. Skall vi ha tillräckligt med halltider då alla lag i alla ålderskullar är fulltaliga kommer inte halltiderna att räcka till. Det skulle också gynna ”klubbkänslan” om vi kunde ha hade flera ytor under samma tak. Beslut i denna riktning bör arbetas med och påskyndas.
 • Föreningen måste omgående hitta/bilda en grupp med sponsorer som är villiga att satsa pengar på spelare. De egna spelarna behöver varje år kompletteras med ca 5 spelare utifrån om vi skall nå den önskade nivån för seniorlagen.

 

Långsiktiga målsättningar:

 • Leva upp till vårt kärnvärde – KUL och vår värdegrund. Kontrolleras via utvärderingar.
 • Ekonomi i balans med ett eget kapital som motsvarar 20% av omsättningen.
 • Ekonomi med ett visst plusresultat varje år.
 • Erbjuda utveckling av alla spelare som vill spela innebandy. Kontroll, ej tackat nej till någon.
 • Ha en tydlig nivåskillnad mellan svart och brun nivå – dvs kunna erbjuda ”elitnivå” för juniorer men samtidigt ta hand om dem som vill lira för att det är kul.
 • Ha ett dam- och herrlag som spelar på näst högsta nivå i Sverige
 • Ha ett omfattande samarbetsprogram med våra sponsorer/samarbetspartners. Kontroll, sponsorerna nöjda.
 • Vara en av Sveriges ”snyggaste” föreningar – Grafisk profil
 • Äga en egen hall, med minst tre fullstora planer under samma tak.
 • Skapa en ”A-lags sponsorgrupp/guldklubb” som köper in stjärnor utifrån.