Office 365 – OneDrive

OneDrive är det lagringsutrymme som används inom klubben för att dela filer och samarbeta med filer.

För att komma åt OneDrive så kan man logga in via webben (länk) eller installera lokalt (länk) och nå alla filer via utforskaren (filhanteraren).

Viktigt att notera är att när man sätter upp OneDrive lokalt, så får man bara tillgång till sina egna filer, och man måste därmed konfigurera OneDrive-klienten för att nå klubbens gemensamma filer.

Gör följande för att konfigurera OneDrive-klient för att nå klubbens gemensamma filer:

  • Logga in på http://portal.office365.com
  • Välj OneDrive (öppnas i nytt fönster).
  • Välj ’Delas med mig’ i meny på vänstersidan.
  • Välj ’Delas med alla’ i filstruktur som kommer upp.
  • I övre menyn välj ’Synkronisera’.
  • Om fråga kommer upp om att starta OneDrive, svara ja eller liknande.
  • Filerna kommer nu att synkroniseras till din dator, notera att det kan ta tid då det är många filer.
  • Du kan logga ut från webb-portalen.

Efter att synkroniseringen är klar så kommer du att se dina filer via utforskaren (filhanteraren):

OneDrive – Solfjäderstaden IBK – Är dina egna lokala filer, notera att dessa inte delas med andra i klubben.

Solfjäderstaden IBK och mappen ’Admin – Delas med alla’, här lagras alla delade filer som alla med @solfjadern.nu adress kan komma åt.