Ledarutbildning & Ledarträffar

Officiell ledarutbildning:

Föreningen har som krav att alla ledare skall ha gått en GU. Alla skall känna till svensk innebandys filosofi och ha tillgodogjort sig denna. Anmälan till dessa görs på www.oibf.nu, håll utkik när nästa utbildningstillfälle är.

Därutöver rekommenderar föreningen en utbildning per år, på någon av kurserna människan, atleten, innebandyspelaren. Då barnen blir äldre fyller man på med spelsystem och kanske målvakten.

Om vi ställer krav på våra barn och ungdomar att de skall träna regelbundet, kanske vi ledare kan ”träna”, genom att gå en utbildning, en gång om året? Det känns rimligt.

Ledarträffar

Ledarträffarna är av stor vikt för att vi alla skall dra åt samma håll. Föreningen har som krav att minst en ledare närvarar på varje träff, men ser gärna att 2-3 stycken deltar. Detta för att kompetensen skall finnas hos så många som möjligt!