Aktuell Medlemsavgift

Medlemsavgift och föreningsbudget kan presenteras på flera sätt och nedan har vi valt att primärt visa upp hur inkomster och utgifter fördelas mellan herr, dam, ungdom och gemensamma funktioner.

Aktuell medlemsavgift.

Föreningsbudget

De värden som presenteras är framtagna för budget till säsong 2016/2017 men skall inte räknas som fastställd budget, utan ger endast god indikation på värden.

De inkomster vi har för föreningen kan grovt indelas enligt följande:

 • Aktivitetsstöd. Kopplat direkt till ungdom och t.ex. innebandy för alla.
 • Bidrag. Beroende på aktiviteter eller projekt som klubben har.
 • Café. Vår caféverksamhet.
 • Cup. Cuper som klubben arrangerar.
 • Kickback leverantörer. Kickback från leverantörer/sponsorer baserat som klubben/medlemmar utnyttjar.
 • Medlemsavgift. Medlemsavgifter (se även nedan).
 • Sponsorer. De sponsorer vi har kopplade till klubben.
 • Webshop. Det vi säljer via vår webshop.

Utgifter är kopplade till betydligt fler utgiftsposter, där de stora utgifterna är kopplade primärt till:

 • Serieavgifter.
 • Licenser.
 • Lokalhyra.
 • Cuper.
 • Domare.
 • Reseersättningar.
 • Arvoden ledare.
 • Material.
 • Dressar.
 • Löner.

Medlemsavgift

Medlemsavgifterna är byggda på ett sådant sätt att den följer de kostnader som är kopplade till ungdom, senior och motion och att inkomst från medlemsavgift inklusive andra inkomster täcker utgifter för föreningen.

Det är viktigt att vi får så mycket inkomst som möjligt från sponsorer och övriga källor för att hålla medlemsavgiften så låg som möjligt.