Aktuell kalender

Solfjäderstaden IBK använder flera kalendrar för att få kontroll på viktiga datum och aktiviteter som skall utföras.

Dessa kalendrar är delad i två delar, en för styrelse och kansli, samt en extern för alla medlemmar.

I medlemskalendern finns träffar och andra viktiga datum enligt följande länk, se information i flik ’2.Kalender träffar’ och ’3.Att utföra Övriga tider’ (notera att länken kan ändras innan och under säsong).

Uppdaterad 2018-08-27 (senast ändring 2017-07-08).