Träningsmodellen

Träningsmodellen, vi fortsätter att träna tillsammans för att skapa större gemenskap bland ledarna och spelarna. Större chans till kompetensspridning mellan ledare och spelare. Lär av varandra, utnyttja detta. Se det positiva.

Vi kommer också fortsätta med våra fysträningar, men de döps om till motorik och lekträning för de yngre. Anledningen till detta pass, är att atletiska förmågor skall prioriteras from 8-9 års ålder och långt upp. Vi vill att ni trycker på hur viktigt detta pass är. I längden kommer våra spelare att ha nytta av detta!

Teknikträningen är också ett ypperligt tillfälle för spelarna att lära känna varandra över laggränserna, samt förbättra sin teknik!

Vi vill att ni i er kalender på hemsidan, döper träningarna enligt ovan namn och lägger in ALLA träningar i era kalendrar, så fort alla tider är klara. (De äldre spelarnas fys, återkommer vi med, så fort vi bokat klart hos Korpen).

På ditt lags sida skall således alla träningar som erbjuds synas. Träningarna döps till:

  • Motorik- och Lekträning (för 05-07)
  • Fyspass, för (04-Junior)
  • Teknikträning
  • Lagträning, egen
  • Lagträning, gemensam med …(för er som tränar med annat lag)