Ledarutbildning & Ledarträffar

Officiell ledarutbildning:

Föreningen har som krav att alla ledare skall ha gått en GU. Alla skall känna till svensk innebandys filosofi och ha tillgodogjort sig denna. Anmälan till dessa görs på www.oibf.nu, håll utkik när nästa utbildningstillfälle är.

Därutöver rekommenderar föreningen en utbildning per år, på någon av kurserna människan, atleten, innebandyspelaren. Då barnen blir äldre fyller man på med spelsystem och kanske målvakten.

Om vi ställer krav på våra barn och ungdomar att de skall träna regelbundet, kanske vi ledare kan ”träna”, genom att gå en utbildning, en gång om året? Det känns rimligt.

Ledarträffar

Kommer vi givetvis fortsätta med. De kommer i år hottas upp med utomstående föreläsare, mer riktat innehåll till grön – blå – röd nivå. Vi ser med spänning fram emot detta.

Ledarträffarna är av stor vikt för att vi alla skall dra åt samma håll. Föreningen har som krav att minst en ledare närvarar på varje träff, men ser gärna att 2-3 stycken deltar. Detta för att kompetensen skall finnas hos så många som möjligt!

Datum för årets träffar är (där innehållet för hösten är bestämt, ni väljer på våren):
 • Måndag, 29/8, ALLA – tröjutdelning, korttagning, info – vad står fjädern för?, mv material, taggar, kort, träningsmaterial.
 • Tisdag, 27/9, ALLA Inspiration träningsplanering – föreläsare, därefter egen planering, GRÖN; BLÅ; RÖD, planering träning.
 • Måndag 24/10, Inspiration ledarskap, föreläsning och kort diskussion om ledarskap.
 • Onsdag 30/11, avbokningar jul, lagparad, julavslutning, träningstider över jul.
 • Torsdag 12/1.
 • Torsdag 16/2.
 • Onsdag 22/3.
 • Mitten april, SM final, GLOBEN – alla ledare till SM finalen!!
 • Funktionärsfest, fredag 12/5 (föreslagen tid, ej helt klar).
Andra viktiga datum:
 • Föräldramöte, i intervallet vecka 36 – vecka 41, beroende på när laget startar sin träning
 • Domarutbildning, kommer äga rum i vecka 42-43, för alla spelare födda 03 och de äldre som inte gått, Tid kommer.
 • Sek och IBIS utbildning, kommer äga rum i vecka 40, under ledning av Per Hallberg. Tid kommer.